Elementary Schools

Barnett Elementary School
23925 Couna Way
Ramona, CA 92065
Office: 760-787-3500
Fax: 760-788-5358

2520 Boundary Ave
Ramona, CA 92065
Office: 760-787-2100
Fax: 760-788-5363
 
24908 Abalar Way
Ramona, CA 92065
Office: 760-788-5060
Fax: 760-788-6170 
 
Mountain Valley Academy
1010 Ramona Street
Ramona, CA 92065
Office: 760-787-3600
Fax: 760-788-5918

Mt. Woodson Elementary School
17427 Archie Moore Road
Ramona, CA 92065
Office: 760-788-5120
Fax: 760-788-5353 
 
Ramona Community Montessori School
1010 Ramona Street
Ramona, CA 92065
Office: 760-787-3600
Fax: 760-788-5918

Ramona Elementary School
415 8th Street
Ramona, CA 92065
Office: 760-787-4400
Fax: 760-788-5110